Islam: Masalah Niat Dalam Solat Ketika Takbiratul Ihram


Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Tapi ramai (termasuk para “ulama” masakini) tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Asyik memberi jawapan soal gangguan syaitan yang memberi rasa was-was sahaja. Jawapan yang tepat pada pokok persoalan tidak diberikan dengan jelas. Bagaimana nak memasukkan niat ke dalam hati ketika hendak memulakan solat? Niat sebelum bertakbir? Ketika sedang bertakbir? Sesudah bertakbir? Bagaimana ayat niatnya? Sempatkah menyertakan niat yang panjang di dalam hati ketika takbir? Bagaimana kalau tak habis berniat sedangkan lafaz takbir dah habis? Bagaimana kalau lafaz takbir terputus? Mmm… banyak tu persoalan yang harus dijawab!

Semalam saya dengan Pak Ali dan Liyas berbincang lepas maghrib dekat “port” biasa di kawasan masjid. Timbul persoalan ini sebab ada seorang ahli jemaah menghadapi masalah ini ketika takbiratul ihram. Ini menyebabkan ramai dikalangan jemaah lain (termasuk kami juga) cuba mengelakkan diri dari solat bersebelahan dengannya sebab merasa amat terganggu dengan keadaannya itu. Maka darihal yang tersebut saya pun carilah informasi berkaitan dengannya.

MAKLUMAT PERTAMA

Saya salin dari laman web Jabatan Mufti Kerajaan Brunei. URL http://www.brunet.bn/gov/mufti/alhadaf/jun00/h_niat.htm

Tajuk: BAGAIMANA MENYEMPURNAKAN NIAT DALAM SEMBAHYANG

Terdapat setengah orang yang terlalu susah untuk menyertakan niatnya semasa takbîratul ihrâm, sehinggalah berulang-ulang kali mengangkat takbir. Kadang-kadang sampai imam ruku dulu barulah dia dapat menyempurnakan niatnya.

Ada pula setengah orang itu seperti orang bermain bunga silat ketika mengangkat takbîratul ihrâm. Perbuatan seperti ini boleh menjejaskan kesahîhan dan kesempurnaan ibadat sembahyangnya, kiranya sebutan kalimat takbîratul ihrâm iaitu “Allahu Akbar” melebihi daripada harakat yang dibenarkan iaitu tidak melebihi empat belas harakat (tujuh alif). Kemudian, dari segi pergerakan tanganya boleh jadi melebihi had yang dibenarkan iaitu tiga kali pergerakan.

Keadaan seumpama ini berlaku disebabkan oleh penyakit was-was yang berpunca daripada gangguan syaitan. Seseorang akan berasa was-was dengan perbuatan yang dilakukan sama ada sudah sempurna atau belum.

Sebahagian ulama mengatakan bahawa sunat bagi orang yang terkena was-was pada setiap kali berwudhu’, sembahyang dan lain-lain, dia membaca lailahaillallah.jpg sebab syaitan itu apabila mendengar kalimat zikir ini dia akan lari menjauhkan diri. Selain daripada itu kalimat lailahaillallah.jpgjuga adalah induk segala zikir.

Para ulama juga mengatakan, bahawa ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan penyakit was-was ialah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. As-Sayyid al-Jalil Ahmad bin Abu al Hawari berkata: “Aku mengadu kepada Abu Sulaiman ad-Darani tentang was-was yang menimpaku. Lalu dia berkata: “Apabila kamu ingin menghilangkannya daripada dirimu, maka apabila sahaja kamu merasa was-was itu datang, bergembiralah kerana apabila engkau bergembira was-was itu akan terputus daripadamu. Tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan daripada kegembiraan orang yang beriman. Jika engkau bersedih hati tentulah was-was itu akan bertambah-tambah lagi menyerang dirimu.”

Menurut riwayat yang shahîh daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim ada disebutkan, bahawa manusia itu senantiasa tertanya-tanya. Dari pertanyaan siapakah yang menjadikan makhluk ini, sampailah kepada : Siapa pula yang menjadikan Allah ? Maka barangsiapa menemukan hal semacam itu, hendaklah dia membaca:

amantubillahiwarasuluh.jpg

Maksudnya : “Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulNya.”

Al-Ustaz Abu al-Hasan as-Syazali pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya amalan yang boleh menangkis atau menolak was-was dan lintasan-lintasan fikiran yang tidak baik, dia mengatakan kepada mereka, bahawa barangsiapa yang merasa hal yang seumpama itu, maka letakkanlah tangan kanannya di atas dadanya, sambil mengucapkan;

subhanalmaliki.jpg

Ertinya : “Maha Suci Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Suci daripada kekurangan, yang Maha menciptakan sekalian makluk dan yang Maha Melakukan (apa yang dikehendakiNya)”.
Dibaca sebanyak tujuh kali. Kemudian dibaca pula;

in-yasha.jpg

Tafsirnya : “Jika Dia kehendaki nescaya dibinasakanNya kamu ( dengan sebab kekufuran kamu) dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baharu.” (Surah Ibrahim : 19-20)

Amalan tersebut bolehlah dilakukan sebelum seseorang mengangkat takbîratul ihrâm. Demikianlah di antara amalan-amalan dan do’a-do’a yang boleh diamalkan ketika diserang perasaan was-was ataupun lintasan-lintasan pemikiran yang tidak baik. Apabila penyakit was-was sudah hilang, mak dipelajari pula cara menyempurnakan niat ketika takbîratul ihrâm.

Menyebut satu persatu di dalam hati “Sahaja aku sembahyang fardhu Zuhur empat rakaat tunai/qadha’ mengikut imam/menjadi imam kerana Allah Ta’ala” tidaklah dituntut untuk menghadirkan niat itu satu persatu ke dalam hati sebagaimana contoh di atas, iaitu bermula dari kalimat ‘sahaja aku’ sehingga ‘kerana Allah Taala” tidaklah dituntut untuk menghadirkan niat itu satu persatu ke dalam hati sebagaimana contoh di atas, iaitu bermula dari kalimat ‘sahaja aku’ sehingga ‘kerana Allah Taala. Yang dituntut hanyalah qashd (aku sembahyang), ta’aruddh (fardhu) dan ta’yin (Zuhur, Ashar dan sebagainya).

Adapun niat imam atau makmum ketika takbîratul ihrâm hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja, tetapi pada sembahyang selain daripada Jumaat tidaklah disyaratkan, bahkan hanya disunatkan.

Jika seseorang makmun tidak berniat mengikut imam ketika takbîratul ihrâm pada sembahyang fardhu selain daripada fardhu Jumaat, dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang, ketika ruku’ umpamanya. Akan tetapi makruh dia berbuat begitu dan dia tidak mendapat pahala berjemaah melainkan setelah dia berniat mengikut imam.

Begitu juga dengan imam yang tidak berniat mejadi imam ketika takbîratul ihrâm atau ketika mengerjakan rukun yang lain, walaupun tidak membatalkan sembahyang tetapi tidak beroleh pahala berjemaah.

Manakala niat “Kerana Allah Ta’ala” juga tidak disyaratkan, bahkan hanya disunatkan sahaja. Namun tidak menjadi kesalahan untuk menghadirkan kesemuanya ke dalam hati jika mampu berbuat begitu.

Untuk lebih jelasnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sembahyang Zuhur umpamanya, hendaklah dia menumpukan betul-betul dan menghadirkan dalam hatinya ataupun mengarahkan kemahuannya bahawa dia akan mengerjakan sembahyang fardhu Zuhur (qashd, ta’arrudh dan tayin) sebelum dia mengangkat takbîratul ihrâm. Maka ketika itu sunat menyebut lafaz niatnya dengan lidah, iaitu;

usalli-fardhal.jpg

Dalam pada itu. dihadirkan ke dalam hatinya atau diarahkan kemahuan di dalam kalbunya makna lafaz niat yang diucapkannya, iaitu : “Aku sembahyang fardhu Zuhur”. Apabila telah hadir di dalam hatinya, maka tatkala itu ucapkan dengan lidahnya: “Allahu Akbar”, sambil dikekalkan makna lafaz niat itu di dalam hati, dalam jangka jarak mengucapkan “Allahu Akbar”.Bagi sembahyang fardhu Jumaat ditambah satu lagi, iaitu berniat menjadi imam atau menjadi makmum. Sebagai contoh;

jumaat.jpg

Ertinya :”Sahaja aku sembahyang fardhu Jumaat menjadi makmum”.Jika tidak diniatkan menjadi imam atau menjadi makmum ketika takbîratul ihrâm, nescaya tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu.

Bagi sembahyang Qashar, perkara-perkara yang manjadi tuntutan yang mesti disertakan ketika takbîratul ihrâm ialah qashad (aku sembahyang) ta’arrudh (fardhu), ta`yin (Zuhur) dan qasar.

Maka apabila keempat-empat perkara tersebut disatukan jadilah seperti berikut;

qasar.jpg

Ertinya : “Sahaja aku sembahyang fardhu Zuhur qashar.”

Sementara bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab, maka wajiblah disertakan di dalam niat ketika takbîratul ihrâm dua perkara, iaitu qashad (aku sembahyang) ta’yin (sunat Hari Raya Adhha, sunat gerhana bulan, dan sebagainya).

Termasuk juga dalam perkara ini, menentukan qabliyah dan ba’diyah dalam sembahyang sunat Rawatib. Ini tertentu kepada sunat Zuhur, Maghrib dan ‘Isya, seperti dinyatakan dalam niat : “Sunat Zuhur qabliyah/ba’diyah.

Adapun sunat Subuh dan `Ashar tidaklah disyaratkan menentukan qabliyah, kerana kedua-dua sembahyang tersebut tidak terdapat padanya melainkan sunat qabliyah sahaja.

Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbîratul ihrâm satu perkara sahaja iaitu qashad. Umpamanya seseorang berniat ketika mengangkat takbîratul ihrâm (Allâhu Akbar) : “Sahaja aku sembahyang”.

Begitulah kaedah bagi menyempurnakan niat di dalam sembahyang untuk panduan agar kita dapat menyempurnakan niat itu dengan betul dan akan terhindar daripada berasa was-was terutamanya ketika takbîratul ihrâm.

MAKLUMAT KEDUA

Saya salin dari laman weblog Lanmamat’s Weblog. URL http://lanmamat.wordpress.com/2007/11/17/kesilapan2-…

Tajuk: KESILAPAN-KESILAPAN KETIKA MENGERJAKAN SOLAT

Sudah menjadi budaya dalam masyarakat kita, melafazkan niat sebelum memulakan sembahyang. Malah ada yang melafazkannya dengan kuat sehingga mengganggu jema’ah di sebelahnya. Ini bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. Tidak ada nas sama sekali yang menunjukkan Rasulullah SAW melafazkan niat ketika memulakan sembahyang. Niat tidak dilafazkan. Dan tidaklah disebutkan dari Rasulullah SAW dan tidak pula ada petunjuk dari salah seorang sahabat bahwa niat itu dilafazkan. Niat bererti mensengajakan diri untuk sembahyang, menghambakan diri kepada Allah semata-mata, serta menguatkannya dalam hati. Rasulullah SAW bersabda: “Semua amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat (balasan) sesuai dengan niatnya.” (Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain) (Rujuk kitab Al Irwa’, hadis no. 22). Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Dia berkata, “Apakah orang sembahyang mengatakan sesuatu sebelum dia takbir?” Imam Ahmad menjawab, “Tidak.” (Rujuk kitab Masaail al Imam Ahmad hal 31 dan kitab Majmuu’ al Fataawaa XXII/28). As Suyuthi berkata, “Yang termasuk perbuatan bid’ah adalah was-was (selalu ragu) sewaktu berniat sembahyang. Hal itu tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW mahupun para shahabat beliau. Mereka dulu tidak pernah melafazkan niat sembahyang sedikitpun selain hanya lafaz takbir.” Malah Imam Syafi’i juga berkata, “Was-was dalam niat sembahyang dan dalam thaharah termasuk kebodohan terhadap syariat atau membingungkan akal.” (Rujuk kitab Al Amr bi al Itbaa’ wa al Nahy ‘an al Ibtidaa’). Maknanya, sesudah kita ambil wudhuk, kita mengadap ke arah kiblat. Lalu berniat dalam hati: “Sahaja aku sembahyang fardhu zohor empat raka’at tunai kerana Allah Taala.” (Sekadar contoh). Lalu kitapun bertakbir: Allahu Akbar. Tidak perlulah kita melafazkan “Usholli fardhu……………….” sebagaimana yang diamalkan oleh kebanyakan kita kerana amalan melafazkan niat ini bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ramai di kalangan kita, hanya tahu melafazkan niat tetapi tidak tahu pula makna yang dilafazkannya. Ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sembahyang maka hendaklah dimulai ketika mengangkat tangan takbiratul ihram sampai pada kata akbar, sebab rukun suatu amalan hendaklah berada di dalam amalannya.
Yang benar, niat adalah syarat semua amalan, bukan rukun dalam setiap amalan.

Contohnya ketika sembahyang. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki yang rosak sembahyangnya: “Jika kamu bangkit hendak sembahyang, maka baguskanlah wudhukmu, kemudian mengadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah, selanjutnya bacalah yang termudah bagimu dari Al-Qur’an.” (Hadis riwayat Imam Bukhari). Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memulai sembahyang dengan perintah “bertakbirlah”, bukan dengan “melafazkan niat” , dan tidak juga “bertakbirlah dan sertakan niat dalam takbirmu” (Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita di Malaysia. Menyertakan niat ketika melafazkan takbir! Maka kerana itulah kita dapati ada orang yang takbiratul ihram berulang kali atas alasan niat tidak masuk sewaktu takbir). Na’uzubillah… Tidak ada suatu dalilpun daripada para sahabat yang mengatakan bahawa niat itu perlu dilafazkan. Ini kerana maksud kalimat “Jika kamu bangkit hendak sembahyang…” sudah menunjukkan suatu maksud keinginan untuk sembahyang. Itulah yang disebut niat.

Kalaulah memang niat adalah rukun sembahyang yang memerlukan lafaz khusus, nescaya Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat. Seperti halnya bacaan tahyat. Ibnu Mas’ud RA berkata: “Rasulullah SAW mengajarku tahyat dan tanganku berada di antara kedua tangan beliau, sebagaimana beliau mengajarku Surah Al-Qur’an.” Sungguh sangat disayangkan adanya orang yang dihinggapi rasa was-was. Mereka terlihat seringkali dalam sembahyang mengulang-ulang takbiratul ihram, bahkan sampai imam telah rukuk pun ia belum selesai bertakbiratul ihram. Alasannya, kerana niat belum masuk ketika takbiratul ihram. Astaghfirullah……. Munculnya pendapat bahwa sembahyang wajib melafazkan niat dengan lisan adalah dari kesalahan fahaman Abdullah bin Az-Zubairy dalam mentafsir ucapan Imam As-Syafi’i: “Jika seseorang berniat haji atau umrah maka sudah cukup, walaupun tidak dilafazkan. Berbeza dengan sembahyang, tidak sah kecuali dengan ucapan.” Abdullah Az-Zubairy mengatakan bahwa Imam As-Syafi’i mewajibkan lafaz niat ketika mahu memulakan sembahyang”.

Imam An-Nawawi menuturkan: Para sahabat kami berkata: “Telah tersalah orang ini (Abdullah Az-Zubairy), bukanlah yang dimaksud Imam As-Syafi’i dengan ‘ucapan’ itu niat, tetapi yang dimaksudkan adalah takbir.”

Jadi, menisbatkan ‘Usholli’ kepada Imam As-Syafi’i itu tidaklah benar. Kalau memang ada ulama’ yang berpendapat seperti itu, maka seharusnya perkataan (sabda) dan amalan Rasulullah SAW wajib didahulukan, berbanding qaul para ulama’. Dan inilah dalil yang shahih, akan tetapi ramai di kalangan kita tidak memerhatikan dalil ini dengan akal yang terbuka. Kita jadi tahsub semberono tanpa berpandukan kepada nas dan dalil Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Nota: Terima kasih kepada sumber-sumber yang dinyatakan di atas kerana asbab ilmu yang bermanfaat untuk dikongsi bersama muslimin dan muslimat.

Dikirim dalam Islam. Label: , , , , , . 23 Comments »

23 Respons to “Islam: Masalah Niat Dalam Solat Ketika Takbiratul Ihram”

 1. ixora Says:

  Aduh,panjangnya..

  Sepertinya saya ada soalan tapi elok kalau saya baca dgn teliti dulu entri di atas. Terima kasih kerana berkongsi info ini =)

 2. Nasron al-Jauhari Says:

  sama-sama.

  semoga memberi manfaat kepada semua muslimin dan muslimat.

 3. puterijowo Says:

  saya pun sedang mencari kepastian berkenaan niat ni, time kasih kerana sudi berkongsi ilmu ini…

  Nasron jawab: Terima kasih sudi singgah.

 4. Ahady Rezan Says:

  terima kasih atas artikel dan penjelasan.
  saya fikir, ini adalah satu penjelas yang amat jelas

  dan mudah-mudahan memberi mamfaat, kepada saya
  serta seluruh umat islam.

  semoga sifat was-was dan kekeliruan dari sebab
  godaan syaitan ini dapat dihakis dari hati kita.

  insyallah.

  Nasron jawab: Terima kasih memberi maklum balas. Insya’allah saya akan muatkan lagi info2 begini demi kemaslahatan kita kaum muslimin.

 5. nk tanya Says:

  saya nk tanya skit..kalau orang yang dah angkat takbir ni..dia ada was2 yang sememangnya kene mengulang balik..cthnya begini..dah angkat takbir, tp masa baca fatihah, rasa tak sedap..lepas tu mcm niat putuskan solat..maka automatically solat tu terbatalkan..so cmana nk solve masalah orang mcm ni..bukan sbb was2 sahja,tp perasaan nak putuskan solat. dan apa yang saya tahu terbatal solat sebaik saja kita berniat untuk memutuskannya. terimakasih.harap di jwb asap

  Nasron jawab;

  Masya’allah… Ahlan wasahlan… Ana bukan ustaz lahhh. Ana tidak tahu mahu jawab bagaimana. Ana pakai surban macam Osama, tapi ana bukan Osama. Ana tulis artikel agama, tapi ana bukan ustaz. Ana orang Islam, tapi ana bukan Hadhari. Ana baru belajar lahhh. Minta maaf banyak-banyaklah sama anta. Ana tak dapat tolong. Anta minta tolong atau tanyalah sama ustaz atau ustazah lah.

  Ana ingat, meniaga orang lagi untung dari meniaga unta lahhh…

  Ana bukan Kassim Baba lahhh…

 6. mimhamimdal Says:

  kenali la makhluk yang bernama ‘was’2 itu. duduknya dihati . ternyata ia adalah iblis. tentang bahasa, takde hal . Allah swt tahu semua bahasa… penting jaga hati. kerana was2 itu dihati . tentang sah atau tidak, wallahu alam… hanya ALLAH sahaja yang boleh menentukannya. pucuk pangkalnya nak buat/solat ke tanak… jika asyik pikir pahala jek… ikhlas ke? solat tuh mendirikan bukan dikerjakan… takut tak sah maka tak sah lah dia . jangan takut… buat jek tanpa was2… masing2 ade cara sndiri. hanya Allah yang mengadili… apabila solat itu “DIDIRIKAN’ barulah betul merasa nikmat solat itu… walaupun tanpa pahala dan dosa solat tetap berjalan kerana sememangnya ia telah DIDIRIKAN… sebutlah niatnya sekadar kita faham bahawa kita melakukannya kerana DIRI… faham apa yang kita TAJALLIKAN itulah khusuk!

 7. dmonster Says:

  hahahaha…Ahlan wasahlan yabibi nasron…. tergelak plak bila baca jawapan anta tu…. actually artikel anta sgt2 lh bagos… sy pernah menghadiri krusus sembyng..isi kandungan krusus tu lebih kurang sama seperti yg ternyata dlm artikel diatas…. Syukran! Jika kita tidak pasti/tidak berilmu tentang sesuatu terumatanya ibadah kita, carilah ilmu…semoga kita semua mendpt hidayah & petunjuk dr Allah SWT.

 8. Hana Iskandar Says:

  saya sering was2 semasa berniat mengerjakan solat. soalan saya, untuk sekali wudu’, berapa kalikah jumlah niat yang diperbolehkan? saya macam pernah terbaca untuk sekali wudu’, hanya untuk 3 kali niat shj? betulkah? atau info yang saya terbaca itu salah? ibubapa saya mengatakan sekali wudu’ adalah untuk seberapa byk kali niat sehinggalah wudu’ yang ada terbatal. betulkah ustaz? minta penjelasan lanjut

 9. Arezies Says:

  Menjawap pertanyaan nak tanya “saya nk tanya skit..kalau orang yang dah angkat takbir ni..dia ada was2 yang sememangnya kene mengulang balik..cthnya begini..dah angkat takbir, tp masa baca fatihah, rasa tak sedap..lepas tu mcm niat putuskan solat..maka automatically solat tu terbatalkan..so cmana nk solve masalah orang mcm ni..bukan sbb was2 sahja,tp perasaan nak putuskan solat. dan apa yang saya tahu terbatal solat sebaik saja kita berniat untuk memutuskannya. ”

  Setahu ana yang dhoif ini jika perasaan ingin memutus solat itu sekdar lintasan atau was-was iaitu 50-50.. solatnya sah selagi ia tidak membawa ke rukun yang lain.. iaitu ia harus memtuskan was-wasnya dalam tempoh 1 rukun jika tidak terbatallah solatnya kecuali ia telah “azam” iaitu telah tekad untuk memutuskan solat yang jika keadaan ini berlaku solatnya batal serta merta..

  Wallahualam..

  apapun thanks pada tuan blog atas posting yang bermanfaat ini..

 10. mohammad Says:

  Assalammualaikum, saya nak tanya. Mcm mane nak mengekalkan niat. sya x fahamlah. Lps 2,sya nak tanya, sah ke solat klu kita berniat dalam hati terlebih dahulu dengan kata lain x berniat semasa takbir tetapi dah berniat sebelumnya?.

 11. mhd Says:

  Salam sejahtera… Apakah lafaz niat solat zuhur nanti perlu juga di tambah perkataan makmuman seperti solat jumaat jika saya makmum…
  dan bagaimana pula dengan solat sunat terawih untuk makmum?

 12. adi Says:

  Niat tu kerana Allah Taala…
  Tapi Allah tak kenal… macamana?

 13. ahmadsufian Says:

  assalamualaikum..t’rma kasih atas info yg amat berguna ini… 🙂

 14. Iman Says:

  Salam. Ada seorang murid ditanya Ustaznya “Apakah itu niat?” Murid menjawab “Yang Ussalli tu niatlah Ustaz, yang kite baca tu”. Ustaz membalas “Niat itu adalah ‘terdetik’ didalam hati untuk melakukan sesuatu. Itu baru niat. Ussalli itu lafaz dan lafaz tak pernah wajib walaupun dalam mazhab Syafie”

  Masalahnya kita dari awal dilatih untuk ber’LAFAZ’. Dalam semua kebanyakan buku panduan solat diajar untuk ber’LAFAZ’. Hakikatnya semua perbuatan ada niat kecuali ‘TER’. Semua perbuatan yang dilakukan secara sedar adalah dalam keadaan ber’NIAT’ kecuali bercakap dalam tidur, perbuatan dalam mabuk, separa sedar. So semua perbuatan dalam keadaan sedar adalah dalam keadaan ber’Niat’. Contoh yang paling mudah, zina. Ade tak dalam keadaan sedar, orang boleh TER zina? Pasti dah terdetik dalam hati nak berzina barulah terjadikan? Itulah dia hakikat NIAT. NIAT pasti ada jika perbuatan dilakukan secara sedar.

  Ikhlas,
  Iman

 15. yus Says:

  Kadang2 lucu juga tengok org mengangkat takbir dua tiga bila nak start solat. Mereka kata kena ucap lafaz niat dulu , lepas tu masa nak bertakbir, baca pula lafaz niat dlm hati. Nak disebut satu-persatu pula huruf tu, mau biol jadi nya.!
  Ntah dari mana pula diorang blajar niat cam tu. Habis tu, kalau dia nak makan, mungkin dia mengucap dulu “sahaja aku makan” pas tu baru la start makan. Nak mandi ucap dulu “sahaja aku mandi”. Dan mungkin buat hal lain pun kena ucap lafaz niat dulu.

 16. watch dogs xbox 360 Says:

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog
  and look forward to new updates.

 17. Nurhana moksin Says:

  Alhamdulillah.Syukran atas info2 di atas.Amat berguna untuk saya.Dan diharap berguna juga tuk sahabat2 yg lain.

 18. fatihah Says:

  adakah batal bertakbir panjang semasa solat ..

 19. fatihah Says:

  adakah batal mengangkat takbiratul ihram secara panjang..

 20. Mohd Halfien Azrul Says:

  bolehkah berniat solat dlm hati sebelum takbiratul ihram??

 21. z Says:

  May I just say what a comfort to find somebody who genuinely understands
  what they are discussing over the internet. You definitely understand
  how to bring an issue to light and make it important. More
  people have to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you aren’t more popular given that you definitely have
  the gift.

 22. Nek Tu Says:

  ya ya. penteng that tameuronoe ilemee agama wahe syedara lon

 23. Nek Tu Says:

  ya ya. penteng that tameuronoe ilemee agama wahe syedara lon, Ni Bahasa Aceh, Indonesia. Artinya : ya ya. penting sekali ilmu aga wahai saudara ku


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: