Islam: Hukum Berkenaan Janggut / What Islam says About the Beard


Apakah hukum membela janggut? Apakah pula hukum mencukur atau memotong janggut? Seberapa panjangkah janggut yang boleh dibela? Apakah ia benar sunnah nabi? Mana hadits dan mana dalilnya? Apa pendapat para imam mazhab Maliki, Syafie, Hanafi dan Hanbali?

yusuf-qardhawi-gambar-hiasan.jpg nik-aziz-gambar-hiasan.jpg osama-ben-laden-gambar-hiasan.jpg

Gambar hanya sebagai hiasan sahaja.

Baca baki entri ini »